kovačija_1977

Temelji današnje kovaške delavnice segajo v leto 1887, katero je zgradil in v njej delal Matija Likar, kovač vse do leta 1927, ko jo je kupil Janez Globočnik, rojen 1906, moj ded. Preselil se je iz Poženika v Cerklje, številka 3. Po njegovi smrti, leta 1949 je obrt prevzela moja stara mama, Julijana Globočnik, katera je imela 9 otrok. Za naslednika obrti je izbrala najstarejšega sina, mojega očeta Janeza Globočnik, ki je obrt nadaljeval vse do leta 1976. Zaradi ekonomskih razlogov se je zaposlil, v popoldanskem času pa še vedno delal v kovačiji kot dopolnilno dejavnost. Po požaru leta 1985 se je delavnica obnovila, dokončno pa uredila 1998.


Po njegovi smrti 1995 sem dejavnost prevzel jaz, Janez Globočnik in leta 1998 ponovno registriral polno dejavnost - Splošno kovaštvo. Moji predniki so bili znani po izdelovanju travniških bran, podkovanju konj, izdelovanju vprežnih vozov in splošnih kovaških uslugah. Danes izdelujemo okenske zaščitne mreže, svečnike, rožnike, razne spominke, sestavne dele za kovane ograje, izvajamo popravilo plugov za oranje zemlje, podkovanje konj ter nudimo splošne kovaške usluge.

kovačija_2010